Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2011
SMLOUVA O DÍLO Č. 103/LSR/2011
3415/2011/LSR
79 947,00 € BALJER-ZEMBROD, GmbH LESY SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
14. Marec 2022
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/22/12/02
1092/2022/LSR
79 341,41 € LES-OV, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
20. Február 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/20/12/05
1086/2020/LSR
79 257,80 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
18. September 2014
ZMLUVA O DIELO č. 03/240/2014/LH
6149/2014/LSR
78 960,00 € Ing. František Hrubjak - STASMONT Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/304/15/12/01
2023/2015/LSR
78 525,36 € Ing. Marek Hudák - TATRADESIGN Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
15. Október 2013
Kúpna zmluva č. 112/OZ 12/4.Q.2013/EAD
7659/2013/LSR
78 300,00 € TATRA TIMBER Logistik PLUS, a.s. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
6. Október 2022
Kúpna zmluva č. 142/4.Q./2022/EAD/OZ12
4623/2022/LSR
78 300,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry LES-WOOD s.r.o.
5. Jún 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/15/12/04
3469/2015/LSR
78 242,68 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/17/12/04
1948/217/LSR
78 126,47 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
19. Apríl 2018
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/18/12/01
3660/2018/LSR
77 619,84 € Ing. Jozef Gracík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
13. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/17/12/02
1831/2017/LSR
77 013,22 € LesHunt, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23. Január 2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/302/19/12/02
493/2019/LSR
76 129,24 € LesHunt s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
25. August 2022
Zmluva o dielo č. DNS/23/22/12/04
4187/2022/LSR
75 828,84 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
4. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/2015/12/05
1657/2015/LSR
75 747,86 € Iveta Vinarčíková Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
29. Január 2020
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/20/12/04
636/2020/LSR
75 607,59 € Bodor s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
30. November 2015
Kúpna zmluva č. 2/OZ 12/IV.Q.2015/EAD
7016/2015/LSR
75 600,00 € KAPPA consulting, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
14. Marec 2022
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/22/12/01
1088/2022/LSR
74 478,57 € LesHunt s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
4. Február 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/21/12/01
3122/2021/LSR
74 344,96 € Ing. Jozef Gracík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
5. Marec 2015
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/2015/12/05
1663/2015/LSR
74 320,10 € Ing. Miloš Mišiak - LESA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
13. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/306/17/12/02
1835/2017/LSR
73 234,97 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok