Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/001/19-22/12/02
8104/2018/LSR
Doplnená
2 400 106,80 € Prvá kravianska, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/04
5748/2022/LSR
2 371 644,29 € MimoTranss s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/03/23-26/12/09
6279/2022/LSR
2 260 560,00 € Karol Staník LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/312/23-26/12/04
654/2023/LSR
2 246 839,34 € TatraGreen, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/09
6269/2022/LSR
2 170 166,40 € Peter Stelina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/001/19-22/12/04
8112/2018/LSR
2 161 210,80 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/06
6261/2022/LSR
2 068 024,20 € Matej Grof LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/311/23-26/12/04
653/2023/LSR
1 996 345,20 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/318/23-26/12/07
662/2023/LSR
1 960 200,00 € LESOR, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/06
6263/2022/LSR
1 797 931,20 € Michal Košút LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/07
6265/2022/LSR
1 759 132,80 € Anton Paľovčík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/317/23-26/12/06
699/2023/LSR
1 737 248,08 € Jaroslav Kukuc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/002/19-22/12/01
8102/2018/LSR
1 736 248,80 € SLOVLES-SK, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/310/23-26/12/04
651/2023/LSR
1 681 924,80 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
22. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/301/23-26/12/01
1291/2023/LSR
1 672 452,62 € TatraGreen, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/002/19-22/12/05
8117/2018/LSR
1 603 491,71 € NYLWOOD, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17. Január 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/07/23-26/12/07
578/2023/LSR
1 598 539,00 € M.K. Forest s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/003/19-22/12/04
8115/2018/LSR
1 475 245,20 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/04/23-26/12/07
6266/2022/LSR
1 467 956,40 € Martin Boškaj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/319/23-26/12/07
665/2023/LSR
1 466 400,00 € ORFLAJ s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry