Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/309/23-26/12/03
650/2023/LSR
11 716 440,00 € Juraj Jaňák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/03
5751/2022/LSR
8 685 132,00 € Štefánia Jaňáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/03
5750/2022/LSR
7 677 775,20 € Juraj Jaňák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/02
5753/2022/LSR
7 345 440,00 € Forestra, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/003/19-22/12/02
8109/2018/LSR
Doplnená
5 771 570,06 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/02
5752/2022/LSR
5 397 012,00 € LES-OV, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/01
5754/2022/LSR
5 302 564,80 € LES-OV, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/01
5755/2022/LSR
5 239 104,00 € Radoslav Petrulák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/02/23-26/12/05
5744/2022/LSR
4 787 449,06 € ENVIRA, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/001/19-22/12/05
8116/2018/LSR
Doplnená
4 665 975,60 € ENVIRA, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/001/19-22/12/03
8110/2018/LSR
Doplnená
4 606 229,94 € Juraj Jaňák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/002/19-22/12/03
8111/2018/LSR
Doplnená
3 927 369,89 € Juraj Jaňák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/01/23-26/12/05
5745/2022/LSR
3 648 939,84 € FLORETKY s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/002/19-22/12/04
8113/2018/LSR
3 274 440,00 € Bodor, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/04/23-26/12/04
5747/2022/LSR
2 959 632,00 € Bodor s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
12. December 2018
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/ŤČ/002/19-22/12/02
8108/2018/LSR
Doplnená
2 894 165,43 € Forestra, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
1. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. R/323/23-26/12/09
698/2023/LSR
2 631 840,00 € LESBORA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
21. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/03/23-26/12/04
5743/2022/LSR
2 611 050,00 € KRŠÁK LUKÁŠ s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/03/23-26/12/06
6262/2022/LSR
2 544 985,20 € Jaroslav Kukuc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17. Január 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. RD/06/23-26/12/04
576/2023/LSR
2 440 345,20 € František Švajčík ml. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry