Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042PO510005
042PO510005
1 500 000,00 € MECOM GROUP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042BB510017
042BB510017
1 500 000,00 € MECOM GROUP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042TT510069
042TT510069
1 500 000,00 € HUBERT J.E., s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510076
042NR510076
1 500 000,00 € Mlyn Kolárovo, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510094
042TT510094
1 500 000,00 € SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510093
042TT510093
1 500 000,00 € SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510016
042NR510016
1 500 000,00 € AGRO TAMI, a.s Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510071
042NR510071
1 500 000,00 € AGRO TAMI, a.s Pôdohospodárska platobná agentúra
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510035
042NR510035
1 500 000,00 € Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042TT510073
042TT510073
Doplnená
1 500 000,00 € LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041BB520401
041BB520401
1 500 000,00 € AGROSEV, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. December 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01434
TT01434
Doplnená
1 498 850,00 € KOMKM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
2878/11
1 498 314,49 € TATRA – AGROLEV, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01476
NR01476/PPA
1 498 198,00 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01476
NR01476
1 498 198,00 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042TT510016
042TT510016
1 496 979,99 € HUBERT J.E., s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE02633
KE02633
Doplnená
1 495 776,70 € František Oravec Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042PO510028
042PO510028
1 491 275,00 € MILK-AGRO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Marec 2011
Záložná zmluva č.2323/11
2323/11/2011/PPA
1 489 000,00 € Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Október 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00171
KE00171
1 484 734,64 € AKRON, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra