Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00071
NR00071/2011/PPA
Doplnená
1 539 213,86 € Liaharenský podnik Nitra a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.164BB320015
164BB320015
Doplnená
1 536 979,64 € KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Apríl 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2345/11
2345/11/2011/PPA
1 532 260,10 € PIGAGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164NR320010
164NR320010
Doplnená
1 530 859,90 € SELIT, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Január 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
2751/11
1 504 381,59 € AFG s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Január 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
2752/11
1 504 381,59 € AFG s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Marec 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00219
KE00219
1 504 282,02 € Biofarma Oborín, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2309/11
2309/11/2011/PPA
1 504 282,01 € Csatlós Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00219
KE00219/2011/PPA – dodatok č. 1
1 504 282,00 € Csatlós Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064BB070057
064BB070057
Doplnená
1 502 223,24 € Hobitdom, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01574
ZV01574/2011/PPA
1 500 000,00 € AGROSEV, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01635
ZV01635
1 500 000,00 € Družstvo Agrospol, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3098/12
3098/12/2012/PPA
1 500 000,00 € AGROSEV, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3104/12
3104/12
1 500 000,00 € Družstvo Agrospol, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. TN00708
TN00708
1 500 000,00 € AGROSERVIS - SLUŽBY, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3265/12
3265/12/2012/PPA
1 500 000,00 € RUPOS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku PR01315
PR01315
1 500 000,00 € AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042PO510008
042PO510008
1 500 000,00 € Domäsko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042NR510105
042NR510105
Doplnená
1 500 000,00 € Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042NR510104
042NR510104
Doplnená
1 500 000,00 € Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra