Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164TT320010
164TT320010
Doplnená
1 652 730,97 € McCarter a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064BB070111
064BB070111
Doplnená
1 650 000,00 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064ZA070087
064ZA070087
Doplnená
1 650 000,00 € AGRO-MARKO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064ZA070028
064ZA070028
Doplnená
1 648 607,69 € DÚBRAVY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Apríl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064BB070064
064BB070064
Doplnená
1 647 456,47 € VALIGA s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064BB070087
064BB070087
Doplnená
1 643 152,50 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064BB070045
064BB070045
Doplnená
1 643 152,50 € Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064BB070099
064BB070099
Doplnená
1 642 445,20 € Hontianske výrobné družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
23. August 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064PO070037
064PO070037
Doplnená
1 641 577,32 € PIENINY RESORT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064PO070064
064PO070064
Doplnená
1 641 390,70 € IQ Vision, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064KE070005
064KE070005
Doplnená
1 641 068,78 € Chateau GRAND BARI s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064ZA070083
064ZA070083
Doplnená
1 639 684,15 € Agropole, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064KE070029
064KE070029
Doplnená
1 638 665,62 € TOKAJ GOLD s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064BB070128
064BB070128
Doplnená
1 636 580,00 € EURO-SEB, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BA320002
164BA320002
Doplnená
1 624 490,80 € POMFY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064PO070086
064PO070086
Doplnená
1 623 669,74 € RELAX Lomnica, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064KE070010
064KE070010
Doplnená
1 597 008,45 € SCM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2014
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00362
KE00362
1 582 607,89 € CO.BE.R. spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Apríl 2021
Zmluva č. 41018/2021/710 o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
41018/2021/710
1 565 588,85 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
5. December 2022
Z m l u v a č. 121440/2022/710 o poskytnutí dotácie na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie
121440/2022/710
1 558 096,99 € PIGAGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra