Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 164BB320012
164BB320012
2 082 894,58 € Adrián Nagy – Adorex Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164PO320009
164PO320009
Doplnená
2 082 694,58 € SHR PAVOL PALUBA Ovčín - hospodársky dvor Nová Kelča Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164NR320011
164NR320011
Doplnená
2 081 287,32 € KROK, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164PO320008
164PO320008
Doplnená
2 075 049,70 € FARMA Busov s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164NR320017
164NR320017
Doplnená
2 073 806,81 € Globaltrading Slovakia, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.164BB320011
164BB320011
2 071 246,39 € DOUVE - AGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BB320005
164BB320005
Doplnená
2 070 162,45 € Poľnohospodárske družstvo Ďumbier Pôdohospodárska platobná agentúra
5. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 164NR320001
164NR320001
2 066 197,58 € AGRO Hosťovce, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164ZA320004
164ZA320004
Doplnená
2 065 246,93 € SALATÍN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.164TN320003
164TN320003
2 065 191,06 € Poľnohospodárske družstvo Mestečko Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Február 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BB320019
164BB320019
Doplnená
2 024 534,98 € Bryndziareň a syráreň s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Február 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného dinančného príspevku č. 164TN320001
164TN320001
2 015 055,65 € Gastonia s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. December 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 164BB320009
164BB320009
2 012 184,88 € AGRIVA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2021
Zmluva č. 43513/2021/710 o poskytnutí štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat
43513/2021/710
2 000 000,00 € VAS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2024
Zmluva č.SPK2024/00001 o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat
SPK2024/00001
2 000 000,00 € VAS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Apríl 2020
Zmluva č. 41174/2020/710 o poskytnutí štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.
41174/2020/710
1 999 987,00 € VAS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Apríl 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2293/11
2293/11/2011/PPA
1 983 808,63 € Csatlós Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00427
KE00427/2011/PPA – dodatok č. 1
1 983 808,63 € Csatlós Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2450/11
2450/11/2011/PPA – záložná zmluva
1 983 808,63 € Csatlós r. Csatlós Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00150
ZA00150/2011/PPA – dodatok č. 3
1 954 172,56 € Poľnohospodárske družstvo Ludrová Pôdohospodárska platobná agentúra