Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00015
PR00015/2011/PPA – dodatok č. 1
2 800 154,95 € Humenská Mliekáreň, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2013
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. NR00030
NR00030
2 789 440,55 € Mlyn Kolárovo, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Marec 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00036
TN00036
2 786 496,68 € Púchovská mäsová priemysel, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3159/12
3159/12
2 786 496,68 € Púchovský mäsový priemysel, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. NR00018
NR00018
2 778 934,64 € Mlyn Kolárovo, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Marec 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00024
TN00024
2 622 902,48 € Púchovský mäsový priemysel, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7200072
7200072/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2300023
2300023/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Miestna akčná skupina Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom o. z. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400024
2400024/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3000030
3000030/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0200002
0200002/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Miestna akčná skupina Chopok juch Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300013
1300013/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Miestna akčná skupina Horný Liptov Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700007
0700007/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Miestna akčná skupina Dudváh Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Máj 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700027
2700027/PPA
Doplnená
2 504 019,00 € Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Jún 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400004
0400004/PPA
2 504 019,00 € Občianske združenie MAS LEV, o. z. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Marec 2012
Zmluva o zriadenie záložného práva na hnuteľný majetok
3065/12
2 504 019,00 € Miestna akčná skupina Chopok juh Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0200002
0200002
Doplnená
2 504 019,00 € MAS Chopok juh Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400004
0400004
Doplnená
2 504 019,00 € Občianske združenie MAS LEV, o. z. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2012
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400024
2400024
Doplnená
2 504 019,00 € Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700007
0700007
Doplnená
2 504 019,00 € Miestna akčná skupina Dudváh Pôdohospodárska platobná agentúra