Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3226/12
3226/12
1 345 660,62 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064TN070008
064TN070008
Doplnená
1 344 701,64 € spicybrown s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Apríl 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2233/11
2233/11
1 344 266,38 € AT DUNAJ,spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064NR070080
064NR070080
Doplnená
1 341 000,00 € Ponti-M, s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064BB070052
064BB070052
Doplnená
1 330 884,23 € FAFOKAN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064NR070079
064NR070079
Doplnená
1 327 489,77 € HORAGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064NR070032
064NR070032
Doplnená
1 320 822,24 € ANAR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
017/2012
1 318 230,20 € AGRO OR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
18/2012
1 318 230,20 € AGRO OR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00164
ZA00164
1 316 442,01 € AGRO MÚTNE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064TT070042
064TT070042
Doplnená
1 314 112,50 € GALAGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520693
041BB520693
1 311 834,12 € MOVINO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BB320020
164BB320020
Doplnená
1 310 435,41 € Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041BB060010
041BB060010
Doplnená
1 306 247,60 € AGRO-PONIKY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520338
041NR520338
Doplnená
1 291 208,11 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Jún 2022
Zmluva č.SPU2022/00001 o poskytnutí dotácie na úžitkovosť
SPU2022/00001
1 288 460,50 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520324
041BB520324
1 283 923,90 € AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043NR600003
1 283 226,64 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043NR600003
1 283 226,64 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064BB070003
064BB070003
1 282 037,25 € STYLFAN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra