Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041PO060016
041PO060016
Doplnená
1 390 662,37 € ROTAX ENERGO s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520669
041BB520669
Doplnená
1 380 480,25 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041NR060068
041NR060068
Doplnená
1 377 961,05 € SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041PO060020
041PO060020
Doplnená
1 376 225,38 € AGISS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520665
041BB520665
1 370 525,95 € EURO-SEB, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520349
041TT520349
1 369 389,00 € AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Máj 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2281/11
2281/11/2011/PPA
1 368 791,60 € I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01151
KE01151/PPA
Doplnená
1 366 577,70 € Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520412
041BB520412
1 366 553,01 € AGRORIS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064BB070030
064BB070030
Doplnená
1 354 248,81 € SLOVTRAVEL, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064NR070042
064NR070042
Doplnená
1 350 000,00 € FUN club, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520265
041ZA520265
Doplnená
1 349 430,62 € AGRO-RACIO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520672
041BB520672
1 347 955,00 € EnergoAgro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043TN600005
043TN600005
1 346 634,41 € Obec Jasenica Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Marec 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2192/10
2192/10/2011/PPA
1 345 668,19 € Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2012
Zmluva o zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok
2916/11
1 345 668,19 € Dan-Slovakia Agrar,a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Október 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00179
TT00179
1 345 668,19 € Dan – Slovakia – Agrar, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Apríl 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.1724/11
1724/11
1 345 660,62 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00443
NR00443
1 345 660,62 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2012
Zmluva o zriadenie záložného práva na hnuteľný majetok
3097/12
1 345 660,62 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra