Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3040/12
1 400 626,45 € AGRORIS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3041/12
1 400 626,45 € AGRORIS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.: 041PO060039
041PO060039
Doplnená
1 400 000,00 € AGROČIRČ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041PO060027
041PO060027
Doplnená
1 400 000,00 € NOTAX CONSULTING spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041PO060011
041PO060011
Doplnená
1 400 000,00 € ROTAX-ARCH spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520345
041TT520345
1 400 000,00 € AGROTRIO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520692
041BB520692
1 400 000,00 € Domäsko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520411
041PO520411
Doplnená
1 400 000,00 € NOTAX CONSULTING spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042TT520453
041TT520453
1 400 000,00 € ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041NR520332
041NR520332
1 400 000,00 € MARAGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520661
041BB520661
1 400 000,00 € AGROSEV, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041BB060054
041BB060054
Doplnená
1 399 400,90 € Jastrabá agro s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520381
041PO520381
Doplnená
1 399 225,00 € ROTAX-ARCH spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB060023
041BB060023
Doplnená
1 398 953,03 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.041BB060021
041BB060021
Doplnená
1 396 616,24 € Agro Ladzany s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041BB060029
041BB060029
Doplnená
1 396 469,48 € EURO-SEB, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041BB060045
041BB060045
1 395 345,00 € Mária Molnárová Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520360
041TT520360
1 392 434,40 € Roľnícke družstvo v Pavliciach Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Apríl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041PO060016
041PO060016
Doplnená
1 390 662,37 € ROTAX ENERGO s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520669
041BB520669
1 380 480,25 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra