Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00072
ZV00072
1 470 855,17 € SMARAGD, v.o.d., družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Júl 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3249/12
3249/12
1 470 855,17 € SMARAGD, v.o.d., družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Január 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 041PO290002
041PO290002
Doplnená
1 466 699,89 € Ladislav Kuľka – VK & spol. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Máj 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3225/12
3225/12
1 452 803,40 € ADIVIT spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164PO110002
164PO110002
Doplnená
1 451 468,77 € CROSS CONSULT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Jún 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2442/11
2442/11/2011/PPA
1 446 871,10 € CIMBAĽÁK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064ZA070100
064ZA070100
Doplnená
1 442 200,50 € Sankt Hubert SK, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.164PO320005
164PO320005
Doplnená
1 440 248,38 € Bukovina Family Farm s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.083ZA020017
083ZA020017
1 439 800,00 € Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov n/O. k.ú. Horný Štefanov Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Február 2014
Dodatok č.1 k zmluve č. KE00777
KE00777
1 430 110,71 € LESY SR, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
17. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.164BB320008
164BB320008
Doplnená
1 420 131,67 € Gabriel Zsigmond SHR GABRIEL ZSIGMOND Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnuti nenávratného finančného príspevku č. TT00740
TT00740
1 420 050,53 € MPRV SR Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2455/11
2455/11/2011/PPA – záložná zmluva
1 418 286,50 € Behyňa Milan Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01561
ZV01561
1 414 863,12 € Roľnícke družstvo, Budča Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042PO510029
042PO510029
1 407 878,74 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510011
042NR510011
1 406 182,50 € HSH spoločnosť s ručením obmedzeným Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Máj 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00088
ZV00088
1 400 626,45 € AGRORIS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3040/12
1 400 626,45 € AGRORIS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3041/12
1 400 626,45 € AGRORIS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.: 041PO060039
041PO060039
Doplnená
1 400 000,00 € AGROČIRČ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra