Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2015
Dodatok č.2 k schvaľovacej listine č. ÚB 00001
ÚB 00001
657 592 683,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083ZA020010
083ZA020010
Doplnená
16 015 140,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
10. August 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
135/2020/MPRVSR-280
15 666 502,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. December 2016
Servisná zmluva č. 39/2016/110 na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému IACS
39/2016/110
Doplnená
11 231 502,34 € AXASOFT, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie a zabezpečenie licencií a služieb spojených s prevádzkou, údržbou, aktualizáciou a rozvojom informačného systému GSAA (IS GSAA)
05/2024/161
Doplnená
8 762 258,40 € ArcGEO Information System, spol. s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Október 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 164NR110003
164NR110003
Doplnená
7 346 394,87 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083BA020002
083BA020002
Doplnená
6 674 820,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
16. November 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BB110001
164BB110001
Doplnená
6 577 573,74 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
3. August 2012
Servisná zmluva č. 12/2012 na zabezpečenie servisnej podpory informačných systémov IACS a AGIS
12/2012/PPA
Doplnená
6 000 000,00 € AXASOFT, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Júl 2013
Zmluva o dielo č. 9/2013 na dodávku zmien, úprav a rozvoja vybraných funkcionalít aplikačného programového vybavenia systému IACS a systému AGIS
9/2013
Doplnená
5 948 096,00 € AXASOFT, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. December 2016
Servisná zmluva č. 38/2016/110 na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému AGIS
38/2016/110
Doplnená
5 872 003,20 € Lazar Consulting, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. November 2012
Zmluva č. 1/PPA/2012 o poskytnutí pôžičky z Environmentálneho fondu
1/PPA/2012
5 228 084,00 € Environmentálny fond Pôdohospodárska platobná agentúra
29. December 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085PO150001
085PO150001
Doplnená
4 850 218,45 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2012
Zmluva o zriadenie záložného práva na hnuteľný majetok
2812/11
4 660 800,00 € EUROMILK a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Apríl 2011
Zmluva č. 3/2011 na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb pre rok 2011
3/2011
4 558 950,00 € EUROMILLS-TRADE, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Jún 2019
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)
18/2019/110
4 393 519,20 € SAP Slovensko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Máj 2011
Zmluva o spolupráci č. 5/2011 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
5/2011
4 099 958,63 € Potravinová banka Slovenska, o. z. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. December 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB150001
085BB150001
Doplnená
4 082 772,43 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
6. November 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164TT110002
164TT110002
Doplnená
4 068 577,75 € ISTERMEAT a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00149
TT00149
4 006 881,00 € Eko – Donau, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra