Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3358/12
3358/12
0,00 € Pálenica Jelšovce, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3071/12
3071/12
0,00 € AGRO Slavošovce, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Október 2012
DODATOK č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00986
PR00986
0,00 € Urbárna spoločnosť, poze. Spol. Veľká Franková Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2300022
2300022
0,00 € Obec Povoda Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3360/12
3360/12
0,00 € PaedDr. Imrich Suba Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3233/12
3233/12
0,00 € Družstvo NOVA Príbelce, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3318/12
0,00 € OVER, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3351/12
0,00 € AGROPROFIT Bešeňov , a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3301/12
0,00 € Agrár LAND s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3176/12
0,00 € Kochanovská agromiekareň s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
2643/11
0,00 € Teodor Šóš- AGROFARM Šóš Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3330/12
0,00 € Teodor Šóš- AGROFARM Šóš Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 97/12/OPRH
97/12/OPRH
0,00 € RYBA KOŠICE spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Október 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00002
ZA00002
0,00 € AGROSPOL KYSUCE s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Október 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.2700006
Č.2700006
0,00 € Obec Priepasné Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Október 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01426
NR01426
0,00 € IstroAgra, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3350/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Október 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV01048
ZV01048
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 95/12/OPRH
95/12/OPRH
0,00 € Slovryb, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 96/12/OPRH
96/12/OPRH
0,00 € Slovryb, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra