Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3316/12
Č. 3316/12
0,00 € JAVORINA AKB s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00277
NR00277
0,00 € POĽNO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3349/12
3349/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 91/12/OPRH
91/12/OPRH
0,00 € Stanislav Račko – FO Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 90/12/OPRH
90/12/OPRH
0,00 € Stanislav Račko – FO, Beáta Račková - FO Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam 3294/12
3294/12
0,00 € VITA – ZEL & company, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam 3334/12
3334/12
0,00 € Benjamín Szuh Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam 3253/12
3253/12
0,00 € Roľnícke družstvo PRIETRŽ Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam 3205/12
3205/12
0,00 € Miroslav Jakub Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam 3255/12
3255/12
0,00 € Miroslav Jakub Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3339/12
Č. 3339/12
0,00 € AGRO PLUS spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam 3341/12
3341/12
0,00 € ZACHAR Jozef Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3219/12
Č. 3219/12
0,00 € Štefan Papp - FO Etela Pappová - FO Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3177/12
Č. 3177/12
0,00 € Baláž Branislav Pôdohospodárska platobná agentúra
27. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3339/12
3339/12
0,00 € KOLAGREX Int., spol.s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3354/12
3354/12
0,00 € Görgei Ivan, SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3147/12
3147/12
0,00 € x Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Október 2012
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500015
0500015
0,00 € Obec Tesárske Mlyňany Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 93/12/OPRH
93/12/OPRH
0,00 € RABL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3338/12
3338/12
0,00 € Anton Mészáros Pôdohospodárska platobná agentúra