Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. August 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00640
PR00640
Doplnená
0,00 € Obec Ruská Nová Ves Pôdohospodárska platobná agentúra
7. August 2012
Dohoda o delegovaní činností a vzájomnej informovanosti č. 17/2012
17/2012
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Pôdohospodárska platobná agentúra
9. August 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00651
KE00651
0,00 € Obec Kečovo Pôdohospodárska platobná agentúra
23. August 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.8000012
8000012
0,00 € Obec Trnávka Pôdohospodárska platobná agentúra
23. August 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00782
PR00782
0,00 € Obec Karná Pôdohospodárska platobná agentúra
23. August 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TN00620
TN00620
0,00 € Lesné pozemkové spoločenstvo „Čierny vrch“ Pružina Pôdohospodárska platobná agentúra
31. August 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3336/12
3336/12
0,00 € RURAL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3266/12
3266/12
0,00 € František Oravec r. Oravec Pôdohospodárska platobná agentúra
10. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3340/12
3340/12
0,00 € Marek Sčislák, Krivany 385 Pôdohospodárska platobná agentúra
10. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3332/12
3332/12
0,00 € Štefan Bodon Pôdohospodárska platobná agentúra
10. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3077/12
3077/12
0,00 € JUDr. Marek Mikuška Pôdohospodárska platobná agentúra
10. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3288/12
3288/12
0,00 € František Pónya a spol. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3004/12
3004/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Poriadie Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300014
5300014
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3143/12
3143/12
0,00 € AGRO BREKOV s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3279/12
Č. 3279/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3230/12
Č. 3230/12
0,00 € AGRO PLUS spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3231/12
Č. 3231/12
0,00 € AGRO PLUS spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3314/12
Č. 3314/12
0,00 € Roľnícke družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3052/12
Č. 3052/12
0,00 € AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra