Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00327
TN00327
0,00 € Ing. Renata Šimová Hudecová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Máj 2011
Kúpna zmluva
5/2011/PPA
0,00 € Anna Repiská Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00293
ZV00293
Doplnená
0,00 € Ing. Martin Retzer Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00735
NR00735
0,00 € Ing. Patrik Rovný, PhD. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Máj 2011
Zmluva o spolupráci
2/2011/ PPA
0,00 € J&T BANKA,a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
20. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00109
TT00109
0,00 € DIOS SLOVAKIA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00414
PR00414
0,00 € Obec Ihľany Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Máj 2011
Kúpna zmluva
7/2011/PPA
0,00 € Poľnohospodárske podielničke družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01489
TT01489/2011/PPA
0,00 € RUPOS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Máj 2011
Kúpna zmluva
8/2011/PPA
0,00 € Obec Svätý Peter Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00322
NR00322/2011/PPA
0,00 € Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1215/09
1215/09/2011/PPA
0,00 € Agro spol. s r.o. Lackovce Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00230
NR00230
0,00 € Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PO00007
PO00007
0,00 € Viliam Vorobeľ Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. 7/2011
7/2011
0,00 € SECURITY Agency, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Január 2012
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 740/2011-240/MPRV SR
740/2011-240/MPRV SR
0,00 € SECURITY Agency, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Január 2012
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00953
TT00953
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Budmerice Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00024
NR00024
0,00 € Dolina spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry – Regionálne pracovisko Prešov uzavretej 26.04.2006
89/03/06
Doplnená
0,00 € Pravoslávny kňazský seminár PU v Prešove Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Január 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1600010
1600010
0,00 € Obec Rimavské Brezovo Pôdohospodárska platobná agentúra