Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2449/12
2449/12
0,00 € AGRONOVAZ, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3203/12
3203/12
0,00 € Horné Pršany 105, 974 01 Banská Bystrica Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3422/12
3422/12
0,00 € CENTRUM Suchánek, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3425/12
3425/12
0,00 € Ranč Lhota, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3382/12
3382/12
0,00 € Ing. Jozef Svetlák - FO Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3384/12
3384/12
0,00 € Marek Čarný, Ing. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3385/12
3385/12
0,00 € Marek Čarný, Ing. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3408/12
3408/12
0,00 € EKO MAJER - POD SKALOU s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3431/12
3431/12
0,00 € Agrodružstvo ČABRAD Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 30/2012
30/2012
0,00 € KOVACS AGRO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3366/12
3366/12
0,00 € C m c, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00778
KE00778
Doplnená
0,00 € LESY SR, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3412/12
3412/12
0,00 € Jozef Vician Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 402/1090-0007/2012zmluve o poskytnutí podpory formou pôžičky
402/1090-0007/2012
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kúty Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00008
NR00008
0,00 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00372
ZA00372
0,00 € KaPa - Plus, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3428/12
3428/12
0,00 € PIAL – AGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3399/12
3399/12
0,00 € Roman Kostúr Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3433/12
3433/12
0,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Pôdohospodárska platobná agentúra
21. December 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01202
KE01202
Doplnená
0,00 € Slavomír Rusňák Pôdohospodárska platobná agentúra