Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
03026/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Budmerice Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3401/12
3401/12
0,00 € Jozef Urík Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00514
ZA00514
0,00 € Obec Bystrička Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3416/12
0,00 € AGROSTAAR KB spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3402/12
3402/12
0,00 € Marcel Mitter Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3129/12
0,00 € Agromaš, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 15/2012
15/2012
0,00 € FARMA LIPOVEC, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3417/12
3417/12
0,00 € Ing. Pavel Vavrík – E – REAL Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3411/12
3411/12
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Dodatok k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3410/12
03410/12
0,00 € Ing. Jozef Ďuriš – FO Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2/2012
02/2012
0,00 € Ing. Peter Martinovič –FO Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3423/12
0,00 € OVD – Ovocinárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3424/12
0,00 € OVD – Ovocinárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3426/12
3426/12
0,00 € AGROPEX s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ZA01067
ZA01067
0,00 € AGRONOVA Liptov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 27/2012
27/2012
0,00 € Zita Fülöpová rod. Réseővá Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3427/12
3427/12
0,00 € AGRO RÁTKA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3398/12
3398/12
Doplnená
0,00 € Martin Kortiš Pôdohospodárska platobná agentúra
3. December 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 14/2012
014/2012
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Šalgovce Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2918/11
2918/11
0,00 € Ladislav Máčik Pôdohospodárska platobná agentúra