Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.3413/12
3413/12
0,00 € Ing. Branislav Boroš Pôdohospodárska platobná agentúra
16. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3281/12
3281/12
0,00 € Hospodár, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.3394/12
3394/12
0,00 € Ladislav Tóth - FO Pôdohospodárska platobná agentúra
16. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.3391/12
3391/12
0,00 € Roľnícke družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
19. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3397/12
3397/12
0,00 € Ľubomír Knap Pôdohospodárska platobná agentúra
19. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 8/2012
8/2012
0,00 € AGRO-KREDIT, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 9/2012
09/2012
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Pôdohospodárska platobná agentúra
19. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3375/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice Pôdohospodárska platobná agentúra
19. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3376/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice Pôdohospodárska platobná agentúra
19. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
03311/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Okoč - Sokolec Pôdohospodárska platobná agentúra
19. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3386/12
0,00 € Pôdohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Pôdohospodárska platobná agentúra
20. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3295/12
3295/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielníkov Drietoma Pôdohospodárska platobná agentúra
20. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.1/2012
01/2012
0,00 € TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 12/2012
012/2012
0,00 € AGRIPENT spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3383/12
3383/12
0,00 € Mgr. Anežka Franková Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 7/2012
07/2012
0,00 € Tibor Páleník Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.3415/12
3415/12
0,00 € BO & VA, spol. s r.o., Malá Tŕňa Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR01408
NR01408
Doplnená
0,00 € Natur Products – Németh, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.14/2012
14/2012
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Šalgovce Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3404/12
0,00 € Ing. Peter Horváth Pôdohospodárska platobná agentúra