Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
2546/11
0,00 € Jaroslav Rovňaník - EXSTAV Pôdohospodárska platobná agentúra
7. November 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01465
NR01465
0,00 € AgroContract mliečna farma, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. November 2012
Zmluva č. 410/1240-0002/2012 o poskytnutí dotácie na platby poistného
410/1240-0002/2012
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Žaškov Pôdohospodárska platobná agentúra
8. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3374/12
Č. 3374/12
0,00 € VINDRUŽSTVO PLACHTINCE, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
8. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3363/12
3363/12
0,00 € AGROSPOL 5.TM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3364/12
3364/12
0,00 € AGROSPOL 5.TM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3380/12
3380/12
0,00 € AGROVITAL, poľnohospodárske družstvo, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3379/12
3379/12
0,00 € AGROLEHOTA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3387/12
3387/12
0,00 € Poľno SME, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 100/12/OPRH
100/12/OPRH
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mlynica Pôdohospodárska platobná agentúra
12. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
2979/11
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Poriadie Pôdohospodárska platobná agentúra
12. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3367/12
0,00 € AGROSEV, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3342/12
0,00 € FirstFarms Agra M s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3393/12
3393/12
0,00 € Ing. Róbert Melicherčík a Mariana Melicherčíková rod. Chlpáňová Pôdohospodárska platobná agentúra
14. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 99/12/OPRH
99/12/OPRH
0,00 € FO Pôdohospodárska platobná agentúra
14. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 101/12/OPRH
101/12/OPRH
0,00 € FO Pôdohospodárska platobná agentúra
15. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.3409/12
3409/12
Doplnená
0,00 € x Pôdohospodárska platobná agentúra
15. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.3410/12
3410/12
0,00 € Ing. Jozef Ďuriš – FO Pôdohospodárska platobná agentúra
15. November 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00381
BA00381
0,00 € Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem Pôdohospodárska platobná agentúra
16. November 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00864
TT00864
0,00 € Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie Pôdohospodárska platobná agentúra