Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3345/12
3345/12
0,00 € František Szaxon Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3296/12
3296/12
0,00 € Molnár Vojtech Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Október 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT00738
TT00738
0,00 € Obec Moravský Svätý Ján Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3368/12
3368/12
0,00 € Ing. Tichomír Bucsko Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3371/12
3371/12
0,00 € PD SKARABEUS – AGRO Veľké Raškovce Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Október 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700012
2700012
0,00 € Obec Podkylava Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3370/12
3370/12
0,00 € Jozef Bechera SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3285/12
0,00 € Iveta Gaštanová, Dušan Gaštan Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3362/12
0,00 € AGRO EDEMI s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3373/12
3373/12
0,00 € SMD Zákopčie, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 94/12/OPRH
94/12/OPRH
0,00 € EDEMI, s.r.o. Rešica Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3346/12
0,00 € BLAUMONT, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3390/12
3390/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3352/12
3352/12
0,00 € PD Gbely, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3365/12
3365/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Strekov Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 3329/12
3329/12
0,00 € EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3389/12
0,00 € Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Október 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 98/12/OPRH
98/12/OPRH
0,00 € Slovryb, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. November 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700015
2700015
0,00 € Mesto Myjava Pôdohospodárska platobná agentúra
6. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3335/12
0,00 € AGRIKON, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra