Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00280
TN00280
0,00 € Drevo Líška Plus s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
1/2011/PPA
0,00 € Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Apríl 2011
Kúpna zmluva
2011/1/PPA
0,00 € Eduard Kotula Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Apríl 2011
Kúpna zmluva
2/2011/PPA
0,00 € Július Balajthy Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Apríl 2011
Kúpna zmluva
3/2011/PPA
0,00 € Stanislav Kováčik Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Apríl 2011
Kúpna zmluva
4/2011/PPA
0,00 € Pavel Kováčik Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Apríl 2011
Kúpna zmluva
6/2011/PPA
0,00 € Milan Datko Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20 - /VO - 2008
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20 - /VO - 2008
0,00 € ARAVER a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu č. 139459/2010
311/2010 – 630 - Z/ PPA
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. Apríl 2011
Dodatok č. 6 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (riadiaci orgán) na Pôdohospodársku platobnú agentúru (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) zo dňa 9.8.2004
448/2011 – 630/MPRVSR/PPA
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01201
NR01201
0,00 € LESY GRANUA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PO00033
PO00033
0,00 € BIMPEX, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR 00388
PR00388/2011/PPA
0,00 € EKOPRODUKT Brusnica, s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00529
ZA00529/2011/PPA
0,00 € Obec Socovce Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 103
Dodatok č. 1
0,00 € Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00450
TN00450
Doplnená
0,00 € Obec Veľký Klíž Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00604
TN00604
0,00 € Urbár pozemkové spoločenstvo obce Poruba Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00089
ZV00089
0,00 € Roľnícka spoločnosť, akciová spoločnosť Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00508
PR00508/2011/PPA
0,00 € SPOLAGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Máj 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00759
PR00759
0,00 € Obec Milpoš Pôdohospodárska platobná agentúra