Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2011
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00101
TT00101/2011/PPA – dodatok č.4
0,00 € VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0052/SOP
0052/SOP/2011/PPA – dodatok č.1
0,00 € VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00234
TT00234/2011/PPA – dodatok č.1
0,00 € Roľnícke družstvo v Cíferi Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00035
TN00035
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Poriadie Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00099
TN00099
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Poriadie Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00243
ZV00243
0,00 € AGROTRADE, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00893
ZA00893
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00851
ZA00851
0,00 € Pozemkové spoločenstvo, komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00408
ZA00408
0,00 € AFG, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00144
NR00144
0,00 € Združenie agropodnikateľov Slovenska Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. TT01326
TT01326
0,00 € Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu
339/2011- 610/MPRVSR
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00742
PR00742
0,00 € Obec Janovce Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00123
PR00123
0,00 € Spoločenstvo lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00568
TT00568
Doplnená
0,00 € Centrum vzdelávania GESTUS,n.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00989
ZV00989
0,00 € Obec Horné Hámre Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1071/PRV
1071/PRV
0,00 € Roľnícke družstvo PRIETRŽ Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01359
TT01359
0,00 € Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00220
PR00220
0,00 € DREVOTRANS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01448
NR01448
0,00 € MedAgro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra