Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Dodávka mrazeného tovaru a s tým spojené služby
190015/035/2024
3 199,95 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dodávka zrnkovej kávy a s tým spojené služby
190015/036/2024
1 548,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dodávka cukroviniek a s tým spojené služby
190015/039/2024
9 664,79 € Ing. Zoltán Pócs - ZoPo Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dodávka cukrárenských výrobkov - torty a s tým spojené služby
190015/040/2024
2 564,14 € Adria Goid Slovakia, spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dodávka výpočtovej techniky a s tým súvisiace služby
190015/033/2024
5 364,00 € Gratex International Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dodávka dataprojektorov
190015/034/2024
2 531,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Subcontract Agreement
190010/221/2024
8 400,00 € XOLAS GmbH Ekonomická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Zmluva o partnerstve
190010/222/2024
Doplnená
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Jún 2024
MEMORANDUM O POROZUMENÍ medzi SGH Varšavskou ekonomickou školou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Ekonomickou univerzitou vo Viedni
190010/217/2024
0,00 € SGH Varšavská ekonomická škola a Ekonomická univerzita vo Viedni Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/218/2024
0,00 € Lidiia Bondarieva Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/219/2024
0,00 € Emma Dugovičová Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/220/2024
0,00 € Sofiia Zayka Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/215/2024
0,00 € Patrícia Teplanová, Ing. Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/216/2024
0,00 € Michal Závodný, Ing. Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/209/2024
0,00 € Tomáš Malinovský Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/210/2024
0,00 € Ing.Rastislav Solej Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Jún 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/211/2024
0,00 € Ing. Michal Rímeš Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
190010/212/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Nadácia Pontis
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
190010/213/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Fórum života
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
190010/214/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova