Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí celoživotného vzdelávania vo forme vzdelávacieho programu FRANKLIN „Master of Business Administration“ (MBA), číslo 0006/2010 zo dňa 15. 10. 2010
10010/16/20125
0,00 € Ing. Igor Lukáč Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí celoživotného vzdelávania vo forme vzdelávacieho programu FRANKLIN „Master of Business Administration“ (MBA), číslo 0012/2010 zo dňa 15. 10. 2010
10010/17/2012
0,00 € Bc. Tomáš Motyka Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí celoživotného vzdelávania vo forme vzdelávacieho programu FRANKLIN „Master of Business Administration“ (MBA), číslo 0008/2010 zo dňa 15. 10. 2010
10010/18/2012
0,00 € Ing. Anton Prno Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí celoživotného vzdelávania vo forme vzdelávacieho programu FRANKLIN „Master of Business Administration“ (MBA), číslo 0009/2010 zo dňa 15. 10. 2010
10010/19/2012
0,00 € Ing. Jozef Špiruda Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí celoživotného vzdelávania vo forme vzdelávacieho programu FRANKLIN „Master of Business Administration“ (MBA), číslo 0010/2010 zo dňa 15. 10. 2010
10010/20/2012
0,00 € Ing. Vladimíra Vrábliková Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí celoživotného vzdelávania vo forme vzdelávacieho programu FRANKLIN „Master of Business Administration“ (MBA), číslo 0001/2010 zo dňa 15. 10. 2010
10010/21/2012
0,00 € Mgr. Andrea Bačíková Ekonomická univerzita v Bratislave
8. Marec 2012
Nájomná zmluva č. 3/2012
10010/22/2012
0,00 € INTER BRATISLAVA, občianske združenie Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 135/08/910 INCHEBA, a.s.
10010/23/2012
0,00 € INCHEBA, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 135/08/910 INCHEBA, a.s.
10010/24/2012
0,00 € INCHEBA, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 135/08/910 INCHEBA, a.s.
10010/25/2012
0,00 € INCHEBA, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 135/08/910 INCHEBA, a.s. INCHEBA, a.s.
10010/26/2012
0,00 € INCHEBA, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 135/08/910 INCHEBA, a.s.
10010/27/2012
0,00 € INCHEBA, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 135/08/910 INCHEBA, a.s.
10010/28/2012
0,00 € INCHEBA, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Marec 2012
Zmluva na odber elektrickej energie
10010/29/2012
0,00 € Snug, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
22. Marec 2012
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov PHF v Košiciach
10160/43/2012
0,00 € Carnero s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Marec 2012
Dodávka surovín do nápojových automatov
10160/44/2012
0,00 € NAPO spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Marec 2012
Dodávka surovín do nápojových automatov
10160/45/2012
0,00 € ATC-JR s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Marec 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie č. 247/2005/P
10010/34/2012
0,00 € Dalkia, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Marec 2012
Nájomná zmluva č. 2/2012
10010/35/2012
0,00 € ACsonogyn s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Marec 2012
Monitoring, manažment publicity
10160/46/2012
0,00 € REGIONIS SK s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave