Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2012
Rámcová dohoda - dodávka minerálnych vôd
10160/32/2012
0,00 € MABONEX Slovakia spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Január 2012
Rámcová dohoda - dodávka špeciálnych nealkoholických nápojov II.
10160/33/2012
0,00 € PEPSI-COLA SR, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Január 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
10010/01/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Január 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení – č. zmluvy: 036392, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0905623778, Ident. kód dodatku: 5582683, ID pedajcu ID374DSP07
10010/02/2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Január 2012
Rámcová zmluva o spolupráci
10010/03/2012
0,00 € Blue-soft, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Február 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení – č. zmluvy: A2948222
10010/04/2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Február 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 0565221/00CRZ
10010/05/2012
0,00 € Slovnaft, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Február 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 0565221/00CRZ
10010/06/2012
0,00 € Slovnaft, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
8. Február 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5615711Ident.kód dodatku:5729947
10010/07/2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Február 2012
Zmluva č. M24/2011-12 o prenájme športových zariadení Športová hala Mladosť
10010/08/2012
0,00 € Športová hala MLADOSŤ, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Február 2012
Nájomná zmluva č. 2/2012
10010/09/2012
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Február 2012
Zmluva č. 1 EU/2012 o prenájme športovísk
10010/10/2012
0,00 € TK SLÁVIA AGROFERT, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Február 2012
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu CA DISIG č. 201204569
10010/11/2012
0,00 € Disig, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Február 2012
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu CA DISIG č. 201204563
10010/12/2012
0,00 € Disig, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Február 2012
Zmluva o dielo
10160/36/2012
0,00 € BEW s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Február 2012
Dodávka kancelárskeho tovaru
10160/39/2012
Doplnená
0,00 € IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Február 2012
Nájomná zmluva (na nájom nebytových priestorov)
10010/14/2012
0,00 € NSK – v zastúpení: Stredná odborná škola technická, Šurany Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Február 2012
Zmluva o poskytovaní Public relations (PR) a marketingových služieb
10010/13/2012
0,00 € Mediamedia, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Február 2012
Dodávka kancelárskeho papiera
10160/42/2012
0,00 € Büroprofi Kanex Slovakia s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí celoživotného vzdelávania vo forme vzdelávacieho programu FRANKLIN „Master of Business Administration“ (MBA), číslo 0003/2010 zo dňa 15. 10. 2010
10010/15/2012
0,00 € Ing. Michala Homolová Ekonomická univerzita v Bratislave