Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2012
Nájomná zmluva č. 19/2011 – nájom nebytových priestorov
10010/50/2011
0,00 € Telefónica Slovakia, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2012
Nájomná zmluva č. 13/2011 – nájom nebytových priestorov.
10010/51/2011
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2012
Nájomná zmluva č. 14/2011 – nájom nebytových priestorov.
10010/52/2011
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2012
Nájomná zmluva č. 34/2011 – nájom nebytových priestorov.
10010/53/2011
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2012
Nájomná zmluva č. 23/2011 – nájom časti nehnuteľnosti - pozemku.
10010/54/2011
0,00 € Akzent Media spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Január 2012
Dodatok o obnovení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2007
10010/55/2011
0,00 € Španielske kráľovstvo Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Január 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2007
10010/56/2011
0,00 € Španielske kráľovstvo Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2007
10010/57/2011
0,00 € Španielske kráľovstvo Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Január 2012
Rámcová dohoda
10160/17/2012
Doplnená
140 000,00 € SATUR TRAVEL a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Január 2012
Rámcová dohoda
10160/22/2012
0,00 € KriMus spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Január 2012
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 24/2011 zo dňa 05.10.2011
10010/58/2011
0,00 € MUDr. Marcela Valigová Ekonomická univerzita v Bratislave
18. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1142760, Projekt č.9566, označenie: 10160/52/2011
10160/23/2012
0,00 € INCON spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Január 2012
Zmluva č. PZOO169944_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
10010/59/2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Január 2012
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
10160/21/2012
0,00 € FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Zmluva o poskytnutí servisných služieb – PHF EU Košice
10160/25/2012
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Zmluva o poskytnutí servisných služieb – Zetor 5211
10160/26/2012
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Zmluva o poskytnutí servisných služieb – Multikar M24
10160/27/2012
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Január 2012
Rámcová dohoda - dodávka osviežujúcich nápojov
10160/29/2012
0,00 € KON-RAD s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Január 2012
Rámcová dohoda - dodávka liehovín
10160/30/2012
0,00 € KON-RAD s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Január 2012
Rámcová dohoda - dodávka špeciálnych nealkoholických nápojov I
10160/31/2012
0,00 € KON-RAD s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave