Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2011
Nájomná zmluva č. 32 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/45/2011
0,00 € TK Slávia AGROFERT, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. December 2011
Nájomná zmluva č. 31 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/46/2011
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. December 2011
Nájomná zmluva č. 37 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/47/2011
0,00 € VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
22. December 2011
DODATOK č. 3 k zmluve o dielo v znení dodatkov, uzavretej v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení na zákazku: „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU, obstarávanie IKT, vybavenie a laboratórno-technologické zariadenie“
3000009
0,00 € OHL Pozemné stavby a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2012
Rámcová dohoda - Dodávka maliarskych potrieb a materiálu
10160/01/2012
0,00 € SASCHA s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2012
Dodávka mrazených rýb
10160/02/2012
0,00 € SNIEŽIK s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2012
Dodávka mrazenej zeleniny
10160/03/2012
0,00 € SNIEŽIK s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2012
Dodávka nanukov
10160/04/2012
0,00 € NOWACO Slovakia s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2012
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov
10160/05/2012
0,00 € Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2012
Dodávka mliečnych výrobkov
10160/06/2012
0,00 € MABONEX Slovakia spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2012
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
10160/07/2012
0,00 € Jozef Čmehýl D-O-S Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Január 2012
Rámcová dohoda - Dodávka cukroviniek
10160/09/2012
0,00 € Ing. Zoltán Pócs - ZOPO Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Január 2012
Rámcová dohoda - Dodávka základných potravín
10160/10/2012
0,00 € KON-RAD s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Január 2012
Rámcová dohoda - Dodávka stavebného materiálu
10160/11/2012
0,00 € IB REIN s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Január 2012
Rámcová dohoda - Dodávka elektroinštalačného materiálu
10160/12/2012
0,00 € Jaroslav Šimončič - TELETRONIK Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Január 2012
Rámcová dohoda - Komplexný servis, údržba a opravy výťahov
10160/13/2012
0,00 € NÉMETH LIFT s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Január 2012
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave, ktorí sú ubytovaní a pracujú v ŠD Vlčie hrdlo Bratislava
10160/14/2012
0,00 € BARACUDA s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Január 2012
Rámcová dohoda - Dodávka čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
10160/15/2012
0,00 € TREND HYGIENA s.r.o Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Január 2012
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
10010/48/2011
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Január 2012
Nájomná zmluva č. 18/2011 – nájom nebytových priestorov
10010/49/2011
0,00 € Telefónica Slovakia, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave