Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2011
Nájomná zmluva č. 24 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/28/2011
0,00 € MUDr. Marcela Valigová Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Nájomná zmluva č. 16 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/29/2011
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Nájomná zmluva č. 17 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/30/2011
0,00 € CENT, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Nájomná zmluva č. 20 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/31/2011
0,00 € Vydavateľský dom ELITA spol.. s r. o Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov
10160/64/2011
0,00 € JURIGA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi č. 3104310942, 3105198851, 3105198852, 3105012613, 3105012614, 3106030226, 3106030225, 3105167067, 3105188344, 3105180156, 3105000739
10010/32/2011
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi č. 3106131639
10010/33/2011
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi č. 3108003610
10010/34/2011
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi č. 3108057220
10010/35/2011
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. November 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi č. 3108833790
10010/36/2011
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
14. November 2011
Odborné prehliadky a skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov
10160/65/2011
0,00 € ELPO SVIT s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. November 2011
Nájomná zmluva č. 26 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/37/2011
0,00 € Nadácia NÁRODOHOSPODÁR Ekonomická univerzita v Bratislave
21. November 2011
Nájomná zmluva č. 28 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/38/2011
0,00 € Róbert Pinke - MARTINA Ekonomická univerzita v Bratislave
21. November 2011
Nájomná zmluva č. 25 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/39/2011
0,00 € Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie Ekonomická univerzita v Bratislave
21. November 2011
Nájomná zmluva č. 21 /2011 – nájom časti pozemku
10010/40/2011
0,00 € Outdoor Media, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24. November 2011
Pozáručná údržba a oprava fotokopírovacích strojov
10160/66/2011
0,00 € IMPROMAT Slov s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
14. December 2011
Nájomná zmluva č. 27 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/41/2011
0,00 € doc. RNDr. Ladislav Kovaľ, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
14. December 2011
Nájomná zmluva č. 33 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/42/2011
0,00 € Združenie slovenských spotrebiteľov Ekonomická univerzita v Bratislave
14. December 2011
Nájomná zmluva č. 35 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/43/2011
0,00 € Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. December 2011
Nájomná zmluva č. 29 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/44/2011
0,00 € Slovenská akadémia manažmentu, o.z. Ekonomická univerzita v Bratislave