Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10160/29/2011
10010/13/2011
0,00 € Ecotest s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Jún 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10160/30/2011
10010/14/2011
0,00 € Ecotest s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Júl 2011
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
10160/36/2011
0,00 € Jozef Čmehýl D-O-S Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Júl 2011
Dodávka tonerov do fotokopírovacích strojov
10160/37/2011
0,00 € DATAVICO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
18. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
10160/38/2011
0,00 € AP Media s.r.o., Ekonomická univerzita v Bratislave
11. August 2011
Dodávka bravčového mäsa, hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov
10160/40/2011
0,00 € MIK s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
31. August 2011
Nájom plochy vo vstupných priestoroch objektov EU
10010/15/2011
0,00 € Henkel Slovensko spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. September 2011
Prenájom nebytového priestoru
10010/16/2011
0,00 € JM Brothers, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
22. September 2011
Kúpna zmluva - predaj nehnutelnosti
10010/17/2011
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ing. Peter Pochaba, Ing. Eva Pochabová
28. September 2011
Nájomná zmluva - nájom časti nehnuteľného majetku
10010/18/2011
0,00 € ELONIR, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Október 2011
Nájomná zmluva - nájom časti nehnuteľného majetku
10010/19/2011
0,00 € TREND Representative, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Október 2011
Zmluva č.2/2011 o prenájme športovísk
10010/20/2011
0,00 € TK SLÁVIA AGROFERT, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Október 2011
Zmluva č.M09/2011-12 o prenájme športových zariadení
10010/21/2011
0,00 € Športová hala Mladosť s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Október 2011
Odborné prehliadky a skúšky hydrantov a hasiacich prístrojov
10160/57/2011
0,00 € Dušan Hazucha - HASIL Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Október 2011
Zmluva o dielo č. 30/9/2011 uzavretá podľa § 536-565 Obchodného zákonníka š. 513/91 Zb.
10010/22/2011
0,00 € ab-design, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Október 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1B/2010 uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom rozsahu
10010/24/2011
0,00 € PLYNMONT Humenné, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Október 2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 04/2009 uzavretá v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
10010/23/2011
0,00 € Archima s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Október 2011
Zmluva o spolupráci č. OST/194/2011/BVS
10010/25/2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Október 2011
Nájomná zmluva č. 15 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/26/2011
0,00 € ANWELL, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Október 2011
Nájomná zmluva č. 22 /2011 – nájom nebytových priestorov
10010/27/2011
0,00 € Daniel Netri Ekonomická univerzita v Bratislave