Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 1410/2012/CE
10010/120/2012
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
18. December 2012
Nájomná zmluva č. 14/2012
10010/121/2012
0,00 € CENT s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. December 2012
Dodatok č. 4 - 4101454254
10010/122/2012
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov APVV-0101-10
10010/124/2012
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Január 2013
Nájomná zmluva č. 26/2012
10010/123/2012
0,00 € TK SLAVIA AGROFERT, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Január 2013
Nájomná zmluva č. 31/2012
10010/125/2012
0,00 € Doc. RNDr. Ladislav Kovaľ, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Január 2013
Dodávka maliarskych potrieb a materiálu
10160/4/2013
0,00 € SASCHA s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Január 2013
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov
10160/5/2013
0,00 € Clean - Tonery s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Dodávka mliečnych výrobkov
10160/7/2013
0,00 € MABONEX Slovakia spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Dodávka elektroinštalačného materiálu
10160/8/2013
0,00 € Jaroslav Šimončič - TELETRONIK Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Dodávka vodo, zámočníckeho a hutného materiálu
10160/9/2013
0,00 € KriMus spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Dodávka surovín do nápojových automatov
10160/10/2013
0,00 € NAPO spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Dodávka surovín do nápojových automatov
10160/11/2013
0,00 € VENDEA s. r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Zabezpečenie poskytovania stravovania - gastrolístky
10160/12/2013
0,00 € Edenred Slovakia s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Nájomná zmluva č. 27/2012
10010/126/2012
0,00 € VIVAX Pharmaceuticals, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Január 2013
Nájomná zmluva č. 28/2012
10010/127/2012
0,00 € Outdoor Media, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2013
Nájomná zmluva 23/2012
10010/128/2012
0,00 € Coca-Cola HBC Slovenská republika, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2013
S Klasik Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 2.12.2008
10010/1/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2013
S Klasik Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 3.12.2008
10010/2/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Január 2013
V Klasik Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 25.11.2008
10010/3/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave