Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2012
Nájomná zmluva (na prenájom nebytových priestorov)
10010/101/2012
0,00 € NSK v zastúpení: Stredná odborná škola technická Ekonomická univerzita v Bratislave
21. November 2012
Nájomná zmluva (na prenájom nebytových priestorov)
10010/102/2012
0,00 € NSK v zastúpení: Stredná odborná škola technická Ekonomická univerzita v Bratislave
23. November 2012
Nájomná zmluva 18/2012
10010/104/2012
0,00 € Československá obchodná banka, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
23. November 2012
Zmluva o spolupráci – projekt Univerzitné aplikácie
10010/103/2012
0,00 € UniApps s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. November 2012
Návrh poistnej zmluvy
10010/105/2012
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. November 2012
Nájomná zmluva č. 19/2012
10010/106/2012
0,00 € Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie Ekonomická univerzita v Bratislave
3. December 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov SK-AT-0013-10
10010/107/2012
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ekonomická univerzita v Bratislave
3. December 2012
Dodatok ku zmluve o dodaní elektrickej energie
10160/97/2012
0,00 € MAGNA E.A. s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Nájomná zmluva č. 24/2012
10010/108/2012
0,00 € Róbert pinke - MARTINA Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov SK-SRB-0053-11
10010/109/2012
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Zmluva č. 2/2012 o poskytnutí príspevku z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov
10010/110/2012
0,00 € Ing. Ján Bocora Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Zmluva č. 3/2012 o poskytnutí príspevku z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov
10010/111/2012
0,00 € Tomáš Ondruška Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Zmluva č. 4/2012 o poskytnutí príspevku z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov
10010/112/2012
0,00 € Ing. Ivona Lukáčová Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2012 o poskytnutí príspevku z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov
10010/113/2012
0,00 € Ing. Ivona Lukáčová Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Zmluva č. 5/2012 o poskytnutí príspevku z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov
10010/114/2012
0,00 € Anna Sabolová Ekonomická univerzita v Bratislave
7. December 2012
Zmluva č. 6/2012 o poskytnutí príspevku z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov
10010/115/2012
0,00 € Dominika Jaweľková Ekonomická univerzita v Bratislave
10. December 2012
Nájomná zmluva 25/2012
10010/116/2012
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
10. December 2012
Nájomná zmluva 21/2012
10010/117/2012
0,00 € Nadácia Národohospodár Ekonomická univerzita v Bratislave
13. December 2012
Zmluva o poskytnutí práv na využitie databázy z RES SR 1757/2012
10010/118/2012
0,00 € INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Ekonomická univerzita v Bratislave
17. December 2012
Zmluva o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody
10010/119/2012
0,00 € LACARDIESTATE, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave