Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2012
Zmluva o spolupráci - 500
10010/82/2012
0,00 € Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Október 2012
Zmluva o spolupráci - 800
10010/83/2012
0,00 € Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Október 2012
Zmluva o spolupráci
10010/84/2012
0,00 € Ernst & Young, k.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre EU v Bratislave a prenájom priestorov
10160/84/2012
Doplnená
0,00 € CITYGASTRO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
10010/85/2012
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Dohoda č. 31/2012 o zabezpečení praktického vyučovania
10010/86/2012
0,00 € Odborné učilište Ekonomická univerzita v Bratislave
8. Október 2012
Nájomná zmluva č. 13/2012
10010/87/2012
0,00 € JM BROTHERS s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Október 2012
Nájomná zmluva 17/2012
10010/88/2012
0,00 € MUDr. Marcela Valigová Ekonomická univerzita v Bratislave
18. Október 2012
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
10010/89/2012
0,00 € ECOTEST, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
18. Október 2012
Nájomná zmluva 16/2012
10010/90/2012
0,00 € ISPA, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
23. Október 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, kód 6202756
10010/91/2012
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave
31. Október 2012
Zmluva o riešení projektu APVV
10010/92/2012
0,00 € Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied Ekonomická univerzita v Bratislave
5. November 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o poistení zodpovednosti za škodu
10010/93/2012
0,00 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. November 2012
Zmluva č. 1/2012 o poskytnutí príspevku
10010/94/2012
0,00 € Ing. Ľubomír Billý Ekonomická univerzita v Bratislave
15. November 2012
Zmluva o reklame
10010/95/2012
0,00 € RUDOS RUŽOMNEROK, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. November 2012
Dodatok 1 k zmluve o nájme bioplynovej stanice
10010/96/2012
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove Ekonomická univerzita v Bratislave
15. November 2012
Dodatok 1 k zmluve o nájme traktora
10010/97/2012
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove Ekonomická univerzita v Bratislave
15. November 2012
Dodatok 1 k nájomnej zmluve
10010/98/2012
0,00 € TREND Representative, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
16. November 2012
Mandátna zmluva na výkon technického dozoru
10010/99/2012
0,00 € ATELIÉR PRO-ARCH Ekonomická univerzita v Bratislave
19. November 2012
Zmluva o nájme č. 15/2012
10010/100/2012
0,00 € Akzent Media spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave