Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2012
10010/66/2012
0,00 € SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ekonomická univerzita v Bratislave
6. September 2012
Nájomná zmluva 9/2012
10010/67/2012
0,00 € HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
6. September 2012
Dodávka čistiacich prostriedkov
10160/79/2012
0,00 € TATRACHEMA v.d. Ekonomická univerzita v Bratislave
6. September 2012
Servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
10160/80/2012
0,00 € EUROKLIMA s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. September 2012
Zmluva o spolupráci
10010/69/2012
0,00 € DELL, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
10. September 2012
Nájomná zmluva 12/2012
10010/68/2012
0,00 € IURA EDITION spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. September 2012
Zmluva o spolupráci
10010/70/2012
0,00 € Grafton Recruitment Slovakia s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. September 2012
Zmluva o spolupráci
10010/71/2012
0,00 € KPMG Slovensko, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. September 2012
Nájomná zmluva č. 10/2012
10010/72/2012
0,00 € TREND Representative, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
19. September 2012
Zmluva o dielo
10010/73/2012
0,00 € S. C. 2009 s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24. September 2012
Dodávka náhradných dielov a doplnkového tovaru k PC
10160/82/2012
0,00 € AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. September 2012
Zmluva č.1382/2012 o dodávke vody
10010/74/2012
0,00 € KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. September 2012
Zmluva o partnerskej spolupráci
10010/75/2012
0,00 € Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. VIG Ekonomická univerzita v Bratislave
27. September 2012
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 10160/43/2011
10010/76/2012
0,00 € ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. September 2012
Zmluva o dodaní elektrickej energie
10160/83/2012
0,00 € MAGNA E.A. s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Október 2012
Nájomná zmluva 11/2012
10010/77/2012
0,00 € Anwell, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Október 2012
Zmluva č. 3 EU/2012 o prenájme športovísk
10010/78/2012
0,00 € TK SLAVIA AGROFERT, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Október 2012
Zmluva č. M15/2012-13 o prenájme športových zariadení; Športová hala Mladosť
10010/79/2012
0,00 € Športová hala Mladosť s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Október 2012
Nájomná zmluva č. 39/2012
10010/80/2012
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Ekonomická univerzita v Bratislave
2. Október 2012
Zmluva o spolupráci
10010/81/2012
0,00 € POS Media Slovakia, s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave