Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2011
Dodatok č.2 k zmluve o dielo - stabilizácia objektu
3000008
0,00 € OHL Pozemné stavby a.s., Ekonomická univerzita v Bratislave
8. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
10160/22/2011
0,00 € Stanislav Hilka - Autoservis Ekonomická univerzita v Bratislave
14. Apríl 2011
Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov
10100/01/2011
0,00 € MUDr. Anton Čunderlík, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
14. Apríl 2011
Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov
10010/02/2011
0,00 € MUDr. Alexandra Zaviačičová Ekonomická univerzita v Bratislave
14. Apríl 2011
Nájomná zmluva - poskytnutie nebytového priestoru
10010/03/2011
0,00 € MEDI TREND s.r.o. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52854/B Ekonomická univerzita v Bratislave
14. Apríl 2011
Nájomná zmluva - prenájom časti strešnej plochy na nehnuteľnosti
10010/05/2011
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2011
Rámcová dohoda na dodávku surovín do nápojových automatov
10160/20/2011
0,00 € ATC-JR s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2011
Rámcová dohoda na deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu
10160/24/2011
0,00 € MR SERVIS spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Apríl 2011
Rámcová dohoda - Dodávka originálnych tonerov, cartridgeov, farbiacich pások a kaziet do tlačiarní
10160/26/2011
0,00 € Clean tonery s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Apríl 2011
Rámcová dohoda - Dodávka stavebného materiálu
10160/28/2011
0,00 € IB Rein s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. Apríl 2011
Nájomná zmluva - prenájom nebytového priestoru
10010/06/2011
0,00 € Róbert Pinke - MARTINA Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Apríl 2011
Nájomná zmluva - prenájom nebytového priestoru
10010/07/2011
0,00 € Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Máj 2011
Nájomná zmluva - prenájom nebytového priestoru
10010/08/2011
0,00 € Daniel Netri Ekonomická univerzita v Bratislave
16. Máj 2011
Rámcová dohoda na dodávku náhradných dielov, spotrebného tovaru, príslušenstva a doplnkového tovaru pre PC zostavy
10160/31/2011
0,00 € VOYETT spol. s r.o,. Ekonomická univerzita v Bratislave
23. Máj 2011
Rámcová dohoda - Dodávka pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov
10160/32/2011
0,00 € KORAKO plus s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
31. Máj 2011
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Radou Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
10010/10/2011
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Rada Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na EU v Bratislave
1. Jún 2011
Nájomná zmluva - prenájom nebytového priestoru
10010/09/2011
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
13. Jún 2011
Rámcová dohoda - dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov
10160/34/2011
0,00 € Edeny s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Jún 2011
Dodatok č. 3. k zmluve o dielo č. 1/ŠF/2010
10010/11/2011
0,00 € Chemkostav a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Jún 2011
Dodatok č. 7.k zmluve o dielo č. 3/Z/09
10010/12/2011
0,00 € Chemkostav a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave