Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Memorandum o porozumení
190010/240/2024
0,00 € ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Júl 2024
Memorandum vo veci spolupotráce v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumných aktivít
190010/241/2024
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.s, pobočka zahraničnej banky Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Júl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 30/2023
190010/242/2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave VM Dent s. r. o.
4. Júl 2024
DODATOK č. 2 k DOHODE č. 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113, Pridelenie Doplatenie navýšenia grantového príspevku z dôvodu zeleného cestovania k mobilite ERASMUS+, Akademický rok 2023/2024
180040/396/2024
27,00 € Vitalii Mamedov Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Júl 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822, Doplatenie ERASMUS+ grantového príspevku, Akademický rok 2023/2024
180040/397/2024
19,00 € Michaela Prejsová Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Júl 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/236/2024
0,00 € Michal Závodný, Ing. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Júl 2024
Darovacia zmluva
190010/237/2024
1 696,86 € Nadácia MERKÚR Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Finančná zmluva - Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/378/2024
835,00 € Jana Blštáková Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Finančná zmluva - Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/379/2024
1 190,00 € Ladislava Katrincová Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Finančná zmluva - Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/380/2024
1 340,00 € Miroslava Darnadiová Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Finančná zmluva - Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/381/2024
1 115,00 € Jana Péliová Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu/školenie – Akademický rok 2023/2024 KA 171
180040/382/2024
1 620,00 € Bohuslava Mihalčová Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Finančná zmluva - Erasmus+ mobilita zamestnancov na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/383/2024
690,00 € Simona Kosztanko Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/384/2024
910,00 € Helena Majdúchová Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Finančná zmluva - Erasmus+ mobilita zamestnancov na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/385/2024
1 020,00 € Boris Mattoš Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Dohoda - Erasmus+ o grante na stáž, Akademický rok: 2023/2024
180040/386/2024
1 675,00 € Daria Liamkina Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Dohoda - Erasmus+ o grante na stáž, Akademický rok: 2023/2024
180040/387/2024
1 675,00 € Nina Kupková Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Dohoda - Erasmus+ o grante na stáž, Akademický rok: 2023/2024
180040/388/2024
4 999,00 € Kristián Kalamen Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Dohoda - Erasmus+ mobilita jednotlivca, Akademický rok: 2023/2024
180040/389/2024
1 648,00 € Daniela Mošková Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Júl 2024
Grant Agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching or training between Programme and Partner Countries: 2023/2024
180040/390/2024
2 480,00 € Paul Edmund Green Ekonomická univerzita v Bratislave