Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Darovacia zmluva
190010/144/2024
0,00 € Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/141/2024
0,00 € Ing. Samuel Chlpek Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/142/2024
0,00 € Ing. Vanesa POSPÍŠILOVÁ Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/143/2024
0,00 € Ing. Petra SMETANOVÁ Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/137/2024
3 392,00 € Lucia Kováčová Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/138/2024
3 056,00 € Lucia Johanesová Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/139/2024
3 392,00 € Klára Šajbenová Ekonomická univerzita v Bratislave
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA ŠTÚDIUM v rámci krajín programu ERASMUS +, Akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/140/2024
2 427,00 € Ema Žáčiková Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Apríl 2024
Grant agreement for Erasmus+ student mobility between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES, 2023-1-SK01-KA171-HED-000118468
180040/134/2024
3 780,00 € Iman Bašović Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Apríl 2024
Grant agreement for Erasmus+ student mobility between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES, 2023-1-SK01-KA171-HED-000118468
180040/135/2024
3 560,00 € Mariam Kapanadze Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Apríl 2024
Grant agreement for Erasmus+ student mobility between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES, 2023-1-SK01-KA171-HED-000118468
180040/136/2024
3 560,00 € Sandro Licheli Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Apríl 2024
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/140/2024
0,00 € Yuliya Petrenko Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/118/2024
1 480,00 € Milan Oreský Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/119/2024
1 255,00 € Erika Pastoráková Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/120/2024
1 190,00 € Renáta Pakšiová Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/121/2024
910,00 € Helena Majdúchová Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/122/2024
1 190,00 € Peter Jančovič Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/123/2024
910,00 € Slavka Šagátová Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/124/2024
1 715,00 € Martin Alexy Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Apríl 2024
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/125/2024
1 480,00 € Juraj Mišún Ekonomická univerzita v Bratislave