Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2018
Zmluva o dielo
ZML 215/2018 RE
30 840,00 € Kantar Slovakia s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. November 2023
Erasmus+ programme Kooperačné partnerstvo kľúčová akcia číslo dohody 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
ZML 01012/2023 RE
30 600,00 € Opshtinsko osnovno uchilishte STRASHO PINDJUR Negotino Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Apríl 2021
Zmluva medzi koordinátorom a partnerom v rámci programu ERASMUS + RÁMCOVÁ ZMLUVA O PROGRAME č. 2020-1-PL01-KA202-082063
ZML 57/2021 RE
30 110,00 € Asociácia ústavu Pamäti a dedičstva Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Január 2021
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr.27.10.21. O.SK
ZML 19/2021 RE
30 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku SCIENTIA-ARS-EDUCATION miedzynarodowa funfacja
28. Január 2021
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr.26.10.20. P.SK
ZML 35/2021 RE
30 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku SCIENTIA-ARS-EDUCATION miedzynarodowa funfacja
25. Január 2022
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr.31.10.22.P.SK
ZML 13/2022 RE
30 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATIO miedzynarodowa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
20. December 2022
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr.32.10.22.P.SK
ZML 815/2022 RE
30 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATIO miedzynarodowa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Január 2024
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr. 36.10.22.P.SK
ZML 00010/2024 RE
30 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATIO miedzynarodowa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Júl 2021
Zmluva o dielo ZML č. 236/2021 RE
ZML 236/2021 RE
29 953,05 € STAVPOČ s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Jún 2021
Zmluva ZML 207/2021 RE č. 08062021SAF o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby
ZML 207/2021 RE
Doplnená
29 894,40 € Safirs, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva č. ZML 367/2024 RE
ZML 00367/2024 RE
29 755,08 € TAURIS, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Máj 2020
Erazmus -program strategické partnerstvá
ZML 351/2020 RE
Doplnená
29 474,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Lyhytterapiainstituutti OY
24. Október 2023
Erasmus+ programme kooperačné partnerstvo číslo projektu 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
ZML 01008/2023 RE
29 430,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola
10. August 2020
Zmluva o dielo
ZML 492/2020 RE
29 235,14 € Stavpoč, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Apríl 2013
Zmluva o dielo
ZML 55/2013 RE
29 102,60 € QEX, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. September 2021
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 374/2021 RE
Doplnená
23 688,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Fyzické osoby-podľa priloženého zoznamu
3. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
ZML 172/2017 RE
28 200,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
30. December 2022
Rámcová zmluva č.800748
ZML 820/2022 RE
27 749,92 € UNIQA poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného štátu Katolícka univerzita v Ružomberku
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 576/2022 RE
Doplnená
27 225,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku študenti-podľa priloženého zoznamu
4. Október 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0378
ZML 348/2016 RE
Doplnená
27 333,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Katolícka univerzita v Ružomberku