Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2014
Rámcová kúpna zmluva
ZML 9/2014 RE
45 576,53 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Október 2011
Kúpna zmluva
ZML 135/2011 RE
44 395,20 € Stanislav Sokol - ALUSTAV Katolícka univerzita v Ružomberku
26. November 2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 690/2020 RE
Doplnená
44 295,00 € Osnovna sola Dobje Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Máj 2015
Zmluva o spolupráci
ZML 98/2015 RE
44 062,00 € Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
10. August 2012
Zmluva o dielo
ZML 95/2012 RE
43 902,62 € Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Október 2023
Rámcová dohoda č. ZML 00934/2021 RE
ZML 00934/2023 RE
43 681,18 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. December 2018
Rámcová zmluva o poskytnutí poistných služieb
ZML 1145/2018 RE
43 341,12 € UNIQA poisťovňa a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Máj 2021
Rámcová zmluva č. ZML 136/2021 RE
ZML 136/2021 RE
42 894,05 € EQUILIBRIA,s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. December 2020
Partnerská zmluva
ZML 645/2020 RE
Doplnená
42 464,00 € Ostravská univerzita Katolícka univerzita v Ružomberku
24. August 2016
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
ZML 313/2016 RE
42 170,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
8. December 2021
Zmluva o strážnej službe
ZML 639/2021 RE
Doplnená
45 160,76 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 574/2022 RE
Doplnená
40 295,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Študenti KU podľa priloženého zoznamu
1. Február 2023
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr.34.10.22.P.SK
ZML 00055/2023 RE
40 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATIO miedzynarodowa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
1. Február 2023
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr.33.10.22.P.SK
ZML 00056/2023 RE
40 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATIO miedzynarodowa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Január 2024
Zmluva o spolupráci na grante č. SAE Gr. 35.10.22.P.SK
ZML 00011/2024 RE
40 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATIO miedzynarodowa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci na grante č. SAF Gr. 37.10.22.P.SK
ZML 00021/2024 RE
40 000,00 € SCIENTIA-ARS-EDUCATIO miedzynarodowa fundacja Katolícka univerzita v Ružomberku
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 585/2022 RE
Doplnená
39 848,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Študenti Katolíckej univerzity V Ružomberku podľa priloženého zoznamu
8. Február 2022
Program Erasmus + strategické partnerstvá číslo dohody 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995-6
ZML 15/2022 RE
39 688,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Február 2022
Erasmus+ Program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/ číslo dohody /2021-1-LV01-KA220-VET-00029991
ZML 4/2022 RE
38 675,00 € Starptautiskäs Kosmetologijas koledžas Katolícka univerzita v Ružomberku
19. December 2019
Zmluva o strážení objektu
ZML 1218/2019 RE
Doplnená
38 125,92 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o. Katolícka univerzita v Ružomberku