Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2017
Slouva o kontrahovaném výzkumu
ZML 207/2017 RE
53 000,00 € Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií Katolícka univerzita v Ružomberku
19. September 2023
Rámcová kúpna zmluva č. ZML 859/2023 RE
ZML 00859/2023 RE
51 946,20 € TOWDY s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. September 2021
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 357/2021 RE
Doplnená
39 492,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Fyzické osoby-podľa priloženého zoznamu
3. Február 2023
Európska výkonná agentúra pre vzdelanie dohoda o grante projekt 101092481
ZML 00060/2023 RE
51 241,00 € ASSOCIACAO CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL RAQUEL LOMBARDI Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Október 2023
Erasmus+ programme kooperačné partnerstvo číslo projektu 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
ZML 01010/2023 RE
50 870,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bierdriba Eurofortis
19. September 2022
Zmluva č. ZP - ZML 461/2022 RE. na dodávku SW riešenia DMS na efektívne riadenie dokumentácie
ZML 461/2022 RE
Doplnená
75 687,60 € ICZ Slovakia a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. September 2020
Darovacia zmluva
ZML 546/2020 RE
50 000,00 € ECO - INVESTMENT, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML 272/2022 RE
50 000,00 € ECO-INVESTMENT, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 5/5/2022
ZML 273/2022 RE
50 000,00 € Nadácia Mondi SCP Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 373/2020 RE
49 501,20 € Marco Harmony, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00155/2024 RE
ZML 00155/2024 RE
49 133,96 € RS-Building,s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č. ZML 00216/2023 RE
ZML 00216/2023 RE
48 858,00 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. August 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
ZML 403/2019 RE
Doplnená
48 700,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
1. December 2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 697/2020 RE
48 602,00 € MYKOLO ROMERIO UNIVERSITET AS Katolícka univerzita v Ružomberku
5. December 2023
Zmluva o strážení objektu
ZML 01151/2023 RE
48 336,60 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
26. November 2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 689/2020 RE
Doplnená
48 166,00 € Harmony ACADEMY s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. December 2022
Zmluva o dielo
ZML 812/2022 RE
Doplnená
67 560,00 € Bálek Architekti, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. August 2020
Erasmus+ program strategické partnerstvá (kľúčová akcia 2) dohoda číslo 2019-SK01-KA204-060806
ZML 495/2020 RE
47 267,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Inštitút dialogických praxí
9. Marec 2023
Rámcová zmluva č. ZML 00210/2023 RE
ZML 00210/2023 RE
46 200,94 € Lamitec, spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovania
ZML 324/2022 RE
Doplnená
46 802,22 € Áčko a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku