Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2017
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.12.2003
ZML 725/2017 RE
Doplnená
68 000,00 € Rímsko katolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Júl 2020
Erasmus-Zmluva o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS č.z. 2020-1 SK01-KA107-078054
ZML 467/2020 RE
Doplnená
68 000,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu,Občianske združenie Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 371/2020 RE
67 990,30 € Koloseum plus, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Január 2020
Rámcová dohoda
ZML 4/2020 RE
66 054,82 € Orange Slovensko, a. s. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Apríl 2019
Rámcová zmluva
ZMl 211/2019 RE
65 732,51 € EQULIBRIA s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 369/2020 RE
64 718,00 € Áčko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Apríl 2012
Zmluva o dielo
ZML 78/2012 RE
64 432,57 € Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
23. September 2021
Zmluva o ubytovaní
ZML 336/2021 RE
Doplnená
60 790,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Fyzické osoby-podľa priloženého zoznamu
12. September 2016
Dohoda o vzdaní sa práva
ZML 328/2016 RE
62 093,18 € Magellan Central Europe s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Máj 2013
Zmluva o dielo
ZML 100/2013 RE
Doplnená
61 853,76 € INSSPOL inštalačná stavebná spol. s r. o. Katolícka univerzita v Ružomberku
11. December 2019
Kúpna zmluva
ZML 1264/2019 RE
61 786,90 € Katolícka univerzita v Ružomberku Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
7. September 2021
Rámcová dohoda
ZML 263/2021 RE
61 746,33 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Máj 2018
Podnájomná zmluva
ZML 251/2018 RE
Doplnená
74 809,44 € Katolícka univerzita v Ružomberku O2 Slovakia, s.r.o.
19. Máj 2021
Rámcová (kúpna) zmluva číslo: ZML 138/2021 RE
ZML 138/2021 RE
Doplnená
66 018,51 € CLEAN TONERY, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Máj 2020
Rámcová zmluva
ZML 349/2020 RE
57 432,48 € EQUILIBRIA,s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Máj 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00347/2024 RE
ZML 00347/2024 RE
56 870,00 € MEANDER-štúdio architektúry s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. December 2022
Kúpna zmluva
ZML 761/2022 RE
55 555,00 € Datacomp IT Services a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Apríl 2013
Licenčná zmluva k softwaru IBM SPSS Statistics pre Windows
ZML 73/2013 RE
54 000,00 € ACREA SR, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZML 01116/2023 RE
53 420,11 € Stavpoč s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 372/2020 RE
53 037,00 € Welcome, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku