Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Zmluva o dielo
ZML 735/2022 RE
102 613,75 € GMT projekt, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní
ZML 578/2022 RE
Doplnená
99 275,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Študenti podľa priloženého zoznamu
3. Apríl 2017
Darovacia zmluva
ZML 107/2017 RE
100 000,00 € ECO-INVESTMENT, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
16. November 2017
Darovacia zmluvy
ZML 699/2017 RE
100 000,00 € Eco-Investment, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Marec 2018
Darovacia zmluva
ZML 163/2018 RE
100 000,00 € Eco-Investment, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. November 2019
Darovacia zmluva
ZML 1173/2019 RE
100 000,00 € ECO-INVESTMENT, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Január 2023
Zmluva o vykonaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
ZML 789/2022 RE
99 000,00 € Ministerstvo školstva , vedy a športu Katolícka univerzita v Ružomberku
1. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2009
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2009
Doplnená
98 942,44 € Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 09103-03-V02-00041/2023/VA, ID zmluvy 8553079
ZML 01287/2023 RE
97 669,60 € Úrad vlády Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
15. November 2013
Kúpna zmluva
ZML 229/2013 RE
92 073,60 € GAMO a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Január 2024
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa §94a ods.6 zákona č.131/2002 Zz. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o VŠ , § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu
ZML 01265/2023 RE
90 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27. Marec 2014
Zmluva o dielo
ZML 54/2014 RE
86 400,00 € PRORECO s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
14. September 2020
Zmluva o výpožičke
ZML 534/2020 RE
86 101,04 € SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Katolícka univerzita v Ružomberku
18. August 2020
Erasmus+ program strategické partnerstvá (kľúčová akcia 2) dohoda číslo 2019-SK01-KA204-060806
ZML 497/2020 RE
82 213,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Spolek Narativ
19. Jún 2020
Zmluva o dielo
ZML 365/2020 RE
80 914,85 € Stavpoč, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Október 2023
Erasmus+ programme kooperačné partnerstvo číslo projektu 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
ZML 01011/2023 RE
77 120,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Harmony Academy s.r.o.
10. Júl 2018
Zmluva o dielo
ZML 382/2018 RE
75 842,10 € OK-TEAM s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. December 2022
Zmluva o dielo
ZML 810/2022 RE
Doplnená
79 474,48 € Stavpoč s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
2. September 2021
Zmluva o dielo
ZML 276/2021 RE
73 444,80 € OMEGATEC, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 375/2020 RE
72 756,40 € Gastromila spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku