Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2023
Zmluva č. 1027/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
ZML 752/2022 RE
173 520,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Február 2023
Zmluva o spolupráci vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov
ZML 00093/2023 RE
Doplnená
400 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok -fakultná nemocnica Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML 361/2020 RE
159 634,90 € Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
8. Júl 2019
Zmluva o dielo
ZML 289/2019 RE
155 404,73 € Metrostav a. s. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Máj 2013
Rámcová zmluva na výrobu tovaru a poskytnutie služieb
ZML 89/2013 RE
Doplnená
148 485,50 € PRO GRUP, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Február 2014
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 37/2014 RE
144 398,13 € LASER servis, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
10. August 2023
Erasmus - Dohoda o grante pre program Erasmus + / Projekt č.2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00483/2023 RE
142 050,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Katolícka univerzita v Ružomberku
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1 ČÍSLO ZMLUVY - 2022-1-SK01-KA171-HED-000076447
ZML 491/2022 RE
126 330,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
13. Február 2020
Zmluva o spolupráce vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečení praktickej výučby študentov
ZML 143/2020 RE
Doplnená
880 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica Katolícka univerzita v Ružomberku
12. September 2018
Zmluva o dielo
ZML 678/2018 RE
118 347,74 € STAVPOČ s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
22. August 2023
Darovacia zmluva
ZML 00553/2023 RE
116 000,00 € Košická arcidiecéza Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Marec 2011
Kúpna zmluva
ZML 62/2011 RE
Doplnená
115 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku SILUETTE, s.r.o.
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva
ZML 72/2011 RE
115 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku SILUETTE, s.r.o.
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZML 332/2022 RE
Doplnená
125 176,35 € Stavebný podnik s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML 9/2018 RE
Doplnená
112 647,20 € Ústredie práce, sociálnych vecí rodiny Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku
16. Október 2019
Zmluva o dielo
ZML 997/2019 RE
107 905,20 € TRANSTAV TT, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovania
ZML 327/2022 RE
Doplnená
97 264,30 € Gastromila spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. September 2013
Zmluva o kúpe tovaru a poskytnutí služieb
ZML 156/2013 RE
106 356,00 € Beset, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
16. December 2022
Zmluva č. 1039/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
ZML 751/2022 RE
104 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Jún 2011
Zmluva o dielo
ZML 103/2011 RE
Doplnená
103 092,00 € ERPOS spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku