Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2011
Rámcová dohoda č. 111051803
ZML 86/2011RE
282 261,60 € GAMO, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
13. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+číslo zmluvy-2021-1-SK01-KA131-HED-000011146
ZML427/2021 RE
Doplnená
282 135,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu,Občianske združenie Katolícka univerzita v Ružomberku
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy - 2022-1-SK01-KA131-HED-000056350
ZML 492/2022 RE
Doplnená
284 393,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 367/2020 RE
Doplnená
277 607,88 € Duge Catering., s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML 00352/2023 RE
272 290,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
7. Máj 2014
Rámcová zmluva
ZML 65/2014 RE
270 670,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Máj 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 ČÍSLO ZMLUVY – 2017-1-SK01-KA103-034927
ZML 134/2017 RE
Doplnená
296 390,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Február 2021
Zmluva o dielo
ZML 41/2021 RE
Doplnená
267 688,91 € Stavebný podnik s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Január 2012
Zmluva o dielo
ZML 20/2012 RE
Doplnená
262 880,30 € DÚHA, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
ZML 108/2013 RE
Doplnená
262 564,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Február 2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ (2019-1-SK01-KA204-060806)
ZML 105/2020 RE
Doplnená
253 369,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00154/2024 RE
ZML 00154/2024 RE
252 688,81 € KALORIM, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Jún 2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2012/2013 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
ZML 88/2012 RE
228 704,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Katolícka univerzita v Ružomberku
8. Jún 2021
Zmluva o dielo č. ZML 157/2021 RE
ZML 157/2021 RE
212 089,62 € STAVPOČ s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
2. Október 2014
Rámcová kúpna zmluva
ZML 157/2014 RE
Doplnená
202 297,00 € AutoCont SK a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2015
Darovacia zmluva
ZML 69/2015 RE
Doplnená
200 000,00 € ECO-INVEST, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. November 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZML 545/2021 RE
Doplnená
199 155,40 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Február 2024
Kúpna zmluva ZML 00098/2024 RE
ZML 00098/2024 RE
197 316,00 € DATALAN, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
ZML 110/2011 RE
186 355,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Katolícka univerzita v Ružomberku
27. August 2018
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus +
ZML 500/2018 RE
Doplnená
175 800,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku