Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2017
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 657/2017 RE
Doplnená
29 913,48 € Katolícka univerzita v Ružomberku Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
21. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva
ZML 21/2015 RE
15 069,08 € DeLUX - SM, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Február 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Mesta Poprad č. 2/2011/OŠMaŠ
ZML 38/2011 RE
15 000,00 € Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 42 Poprad Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
3. September 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZML 554/2018 RE
15 000,00 € Mesto Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Marec 2021
Rámcová zmluva č. 72/2021
ZML 72/2021 RE
14 879,29 € Albín Ivák-ELMONT Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby
ZML 288/2019 RE
14 860,80 € SAFIRS, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 142/2022
ZML 142/2022 RE
Doplnená
14 496,50 € Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. December 2018
Zmluva o strážení objektu
ZML 1158/2018 RE
14 631,90 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Október 2021
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity Inštitút Juraja Páleša Levoča
ZML 385/2021 RE
14 612,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Fyzické osoby-podľa priloženého zoznamu
12. Apríl 2023
Rámcová kúpna zmluva
ZML 00244/2023 RE
14 537,70 € MPC CESSI a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
13. September 2021
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 306/2021 RE
Doplnená
13 892,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Študenti Katolíckej univerzity V Ružomberku podľa priloženého zoznamu
27. August 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Učiace sa partnerstvá Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG
ZML 122/2013 RE
14 400,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania Katolícka univerzita v Ružomberku
25. August 2016
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZML 316/2016 RE
14 400,00 € Hrušovský Legal, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Marec 2020
Rámcová (Kúpna) zmluva
ZML 239/2020 RE
14 394,80 € Lamitec, spol.s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
13. Máj 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.12.2003
Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.12.2003
14 369,94 € PRO POPULO Poprad s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Apríl 2014
Servisná zmluva
ZML 63/2014 RE
14 253,60 € KOLTEN, spol.s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Jún 2021
Rámcová zmluva č. VZ10/2020
ZML 201/2021 RE
14 247,64 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. September 2019
Zmluva o kontrolnej činnosti EPS a HSP
ZML 776/2019 RE
14 208,00 € JKBOZ s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
9. Jún 2021
Servisná zmluva č.01/2021
ZML 156/2021 RE
14 181,60 € Clima 4U s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Apríl 2024
Rámcová zmluva číslo ZML 00271/2024 RE
ZML 00271/2024 RE
14 139,12 € Tatranská mliekareň a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku