Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2021
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 43/2021 RE
Doplnená
27 100,80 € Lamitec, spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. September 2023
Erasmus zmluva o poskytnutí drantu, projekt č. 2023 -101127675
ZML 00907/2023 RE
25 000,00 € European Education and Culture Executive Agency-EACEA Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovania
ZML 326/2022 RE
Doplnená
26 467,70 € Hotel Arkádia s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. December 2018
Poistná zmluva č.9107053044 Majetok-BUDOVY
ZML 1153/2018 RE
Doplnená
23 941,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č. ZML 00215/2023 RE
ZML 00215/2023 RE
23 929,50 € Tatraprim s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Júl 2014
Zmluva o dielo na dodávku a montáž plastových presklených stien a doplnkov
ZML 119/2014 RE
23 914,82 € SKYWIND, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Apríl 2011
Zmluva o dielo
ZML 24/2011 RE
Doplnená
23 545,07 € TENZA, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
26. November 2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 691/2020 RE
Doplnená
23 295,00 € Základná Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
18. December 2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 742/2020 RE
23 200,00 € Vilnaus Prano Masioto pradine mokykla Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Jún 2017
Zmluva o dielo č. O-17/0043
ZML 161/2017 RE
23 136,00 € GAMO a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00156/2024 RE
ZML 00156/2024 RE
22 798,58 € BauTop. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovania
ZML 325/2022 RE
Doplnená
22 790,19 € Koloseum plus, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
1. Marec 2021
Partnerská dohoda Erasmus-dohoda o partnerstve pre implementácii Learning by Doing-získanie základných kompetencií v ECES/ABC pre materské školy/ projektu financovaného v programe ERASMUS č.d. 2020-1-CZ01-KA201-078464
ZML 56/2021 RE
22 780,00 € Nakladateľství Dr. Josef Raabe s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Máj 2014
Zmluva o dielo
ZML 78/2014 RE
22 680,00 € Ing. Ján Potoma - A projekt Katolícka univerzita v Ružomberku
17. Apríl 2024
Rámcová zmluva číslo ZML 00273/2024 RE
ZML 00273/2024 RE
22 609,50 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
2. September 2021
Zmluva o dielo
ZML 278/2021 RE
22 297,20 € Bleskozvody - elektromont s. r. o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Marec 2015
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 67/2015 RE
22 200,00 € COOP LC SEVER, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Marec 2015
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 68/2015 RE
22 200,00 € CBA VEREX, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Máj 2014
Zmluva o vytvorení diela
ZML 80/2014 RE
22 080,00 € Ing. arch. Stanislav Šutvaj, autorizovaný architekt Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Júl 2022
Consortium Agreement-Spoločný magisterky program v sociálnej práci s deťmi a mládežou v rámci projektu "Príprava a realizácia projekt č. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-054 Erasmus
ZML 320/2022 RE
22 000,00 € Univerzita Mykolas Romeris Katolícka univerzita v Ružomberku