Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
ZML 35/2012 RE
Doplnená
12 733 036,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Január 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikny na rok 2013
ZML 1/2013 RE
Doplnená
12 451 733,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
ZML 01300/2023 RE
Doplnená
12 910 228,00 € Ministerstvo školstva , vedy a športu SR Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
ZML 57/2014 RE
Doplnená
11 778 248,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
16. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
ZML 60/2015 RE
Doplnená
11 715 957,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
ZML 192/2020 RE
Doplnená
12 504 938,00 € Miniterstvo školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
ZML 51/2020 RE
11 703 990,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Minsiterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
ZML 261/2013 RE
11 631 440,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Január 2015
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskerj republiky na rok 2015
ZML 255/2014 RE
11 578 166,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Január 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
ZML 2/2016 RE
Doplnená
11 022 158,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
31. Január 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
ZML 14/2017 RE
Doplnená
10 859 865,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
26. Január 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2018
ZML 7/2018 RE
10 391 964,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
5. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2018
ZML 132/2018 RE
Doplnená
51 896,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR
25. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
ZML 3/2021 RE
10 330 038,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
ZML 819/2022 RE
Doplnená
11 753 560,08 € Ministerstvo školstva , vedy a športu Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
ZML 46/2021 RE
Doplnená
12 724 304,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR
ZML 88/2019 RE
Doplnená
11 513 407,98 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
31. Január 2019
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2019
ZML 2/2019 RE
9 362 781,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
ZML 76/2022 RE
Doplnená
10 947 571,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
28. Január 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
ZML 2/2022 RE
8 757 137,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku