Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. September 2021
Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia
1457/VSD/2021
1 040,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. December 2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 5/2020
5/2020
1 026,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. STAVMAT-POPRAD, s.r.o.
21. November 2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
1531/3030/2015
852,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2021
720,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ing. Stanislav Ďumbala - Vita
9. November 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23
668,16 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
9. November 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
24
668,16 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. December 2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 6/2020
6/2020
651,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. STAVMAT-POPRAD, s.r.o.
27. Október 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2020
3/2020
600,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. Ing. Stanislav Ďumbala - Vita
23. December 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
1/2021
599,70 € Poľnonákup TATRY, a.s. Anton Hric VADAMANTE
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2021
417,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. LINOTEX Poprad, s.r.o.
1. Jún 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 052021
20210002
384,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
8. November 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 0102021
20210002
384,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
13. Október 2020
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 19/2020
č. 19/2020 Typ ,,A,,
378,00 € Patrik Kall - KaPa Lift Poľnonákup TATRY, a.s.
9. Jún 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 062021
20210002
360,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
27. Október 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 092021
20210002
360,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
27. Október 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
2/2020
348,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. Linotex Poprad, s.r.o.
28. Júl 2014
Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení vecného bremena
1
240,89 € Poľnonákup Tatry, a.s. TBG Doprastav, a.s.
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9943161393
198,40 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
8. September 2023
Zmluva o inzercii
15/2023
198,00 € OLLE s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
26. Október 2015
Kúpna zmluva
015/2015
161,36 € Poľnonákup Tatry, a.s. Mesto Poprad