Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_2/2018
IVES_ZM_M-2-2018_2018
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Galanta
13. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_6/2018
IVES_ZM_M-6-2018_2018
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Kežmarok
19. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_5/2018
IVES_ZM_M-5-2018_2018
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Prievidza
27. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. M_1/2018
IVES_ZM_M-1-2018_2018
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Snina
2. Február 2011
Kúpna zmluva
IVES_ZM_B-2011-000022_2011
8 200,00 € RYBA Košice spol. s r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
2. Február 2011
Kúpna zmluva
IVES_ZM_B-2011-000023_2011
0,00 € RYBA Košice spol. s r.o. IVES - organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
3. Február 2011
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
IVES_ZM_B-2011-000024_2011
0,00 € MILK-AGRO spol. s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
7. Február 2011
Zmluva o dielo
IVES_ZM_B-2011-000025_2011
0,00 € SWIT, spol. s r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
28. Február 2011
Kúpna zmluva
IVES_ZM_B-2011-000056_2011
0,00 € Euro Media Košice, s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
28. Február 2011
Kúpna zmluva
IVES_ZM_B-2011-000058_2011
0,00 € Ing. Tomáš Dzurňák - D & D IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
25. Marec 2011
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
IVES_ZM_5710117254_2011
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
7. Apríl 2011
Komisionárska zmluva
IVES_ZM_B-2011-000084_2011
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
7. Apríl 2011
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
IVES_ZM_B-2011-000085_2011
0,00 € VAŠA Slovensko, s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
2. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.
IVES_D01_31122010_2011
0,00 € Stredná odborná škola IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
28. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
IVES_ZM_A-2011-001166_2011
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
IVES_ZM_A-2011-001167_2011
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Júl 2011
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
IVES_ZM_5710117506_2011
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
23. September 2011
Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
IVES_ZM_B-2011-000151_2011
0,00 € Lýdia Desiatniková IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
28. September 2011
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
IVES_ZM_5710118044_2011
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
24. Október 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
IVES_ZM_2011-07621_2011
0,00 € Slovenská republika - Obvodný úrad Banská Bystrica IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice