Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2013
Zmluva o dielo č. M_38/2013
IVES_ZM_M-38-2013_2013
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Plavecký Štvrtok, Obecný úrad
17. December 2013
Zmluva o dielo č. M_39/2013
IVES_ZM_M-39-2013_2013
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Snina, Mestský úrad
30. December 2013
Zmluva o dielo č. M_8/2014
IVES_ZM_M-8-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Považany, Obecný úrad
31. December 2013
Zmluva o dielo č. M_16/2014
IVES_ZM_M-16-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Tekovské Lužany, Obecný úrad
3. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_20/2014
IVES_ZM_M-20-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Figa, Obecný úrad
13. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_9/2014
IVES_ZM_M-9-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Piešťany, Mestský úrad
13. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_18/2014
IVES_ZM_M-18-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Barca, Obecný úrad
13. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_30/2014
IVES_ZM_M-30-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Spišská Belá, Mestský úrad
17. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_28/2014
IVES_ZM_M-28-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Pohronský Ruskov, Obecný úrad
20. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_22/2014
IVES_ZM_M-22-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Kežmarok, Mestský úrad
20. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_14/2014
IVES_ZM_M-14-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Vlčany, Obecný úrad
21. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_13/2014
IVES_ZM_M-13-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Zemplínska Nová Ves, Obecný úrad
23. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_17/2014
IVES_ZM_M-17-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Vyšné Valice, Obecný úrad
28. Január 2014
Zmluva o dielo č. M_2/2014
IVES_ZM_M-2-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Galanta, Mestský úrad
11. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_21/2014
IVES_ZM_M-21-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Čadca
17. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_11/2014
IVES_ZM_M-11-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Strážske
21. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_23/2014
IVES_ZM_M-23-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Prievidza, Mestský úrad
24. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_7/2014
IVES_ZM_M-7-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Rudňany, Obecný úrad
11. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_34/2014
IVES_ZM_M-34-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Budča, Obecný úrad
16. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií M_40/2014
IVES_ZM_M-40-2014_2014
69,60 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Tlmače, Mestský úrad